Organitza:
Iniciar Sessió

Creixement de la indústria dels eSports

eSports  | 27-07-2021
  • Mida i evolució del mercat

Si es fa una anàlisi de la mida de mercat, surten dades molt incongruents, ja que la indústria dels eSports està en augment constant i per tant cada cop que es fan estudis de la mida d'aquest, surten dades molt diferents i més altes, sobretot entre el públic jove, ja que es tracta d'un mercat en expansió. Per tant es pot afirmar que el públic objectiu d'aquest sector cada cop és més i per tant hi ha una oportunitat de mercat molt gran en la que es pot aprofundir moltíssim.

De tot aquest mercat potencial s'ha hagut de fer un estudi de quina quantitat es podria considerar mercat efectiu. Si es tenen en compte dades com els diners de les famílies, el nombre de fills o les hores que es passen davant de pantalles, entre d'altres, es pot arribar a la conclusió de què el 60% del públic potencial es faria públic efectiu.

Segons la Asociación Española de Videojuegos, d'ara endavant AEVI, d'aquest 60 % del públic potencial, anomenat públic efectiu, hi ha un 20% d'aquest públic que es col·locaria en un ambient d'incertesa a causa de informacions que no es poden saber o a canvis d'opinió d'últim moment. Per tant el públic efectiu assegurat seria del 80% (del 60% del total).

Taula 1: Xifres relacionades amb el consum de videojocs. AEVI.

Taula 1: Xifres relacionades amb el consum de videojocs. AEVI.

Si s’analitza la taula dels possibles clients, s’arriba a la conclusió que hi ha 835.030 possibles clients (433.681 homes i 401.349 dones), aquests són el públic potencial. Per tant el públic efectiu són 501.018 clients (260.208 homes i 240.809 dones).

A més a més, com s’ha comentat amb anterioritat cada any va augmentant i per tant cada cop el públic efectiu és més elevat.


  • Descripció del sector i forces competitives

El sector dels e-sports, està molt repartit arreu del món, de fet, els 5 primers països del món són Xina, Estats Units, Japó, Corea del Sur i Alemanya, podem veure que hi ha en 3 continents diferents, seguidament d’aquests països n’hi ha molts d’Europa com per exemple França és el número 7 de la llista, Espanya el 9 i Itàlia el 10, entre d’altres, trobem països d’altres continents també, com Austràlia el número 14 de la llista.

També podem veure que el sector està en expansió, ja que cada any hi ha més consumidors i a més a més cada cop són més grans (ara trobem que hi ha més consumidors de 35 a 44 anys que de 15 a 24).

 

 

 

 

Imatge 1: Franja d’edat entre homes i dones que juguen a videojocs. AEVI.

El sector del e-sports s’està posicionant com un dels sectors més gran i potent en l’àmbit Estatal, tal com menciona l’AEVI l’any 2018 aquest sector va tenir una facturació de 1530 milions d’€ (augmentant un 13% a la de 2017), triplicant la facturació de la indústria del cinema, per exemple, aquesta facturació arriba als 850 milions de venda física i 680 de venda online. L’any 2019 el sector va tancar amb una facturació de 1510 milions de € i el 2020 (fins al moment) hi ha hagut una facturació de 1600 milions de €. A continuació es pot veure la distribució de la facturació i com es va classificar segons categories.

Un factor a tenir en compte en aquest sector és la plataforma en la qual juga la gran majoria dels consumidors del sector, on les principals són les consoles, els ordinadors i els smartphones, que cada cop guanyen més posició.

Un altre tema a tenir present és la gran quantitat i dimensió dels esdeveniments que s’estan produint a Europa. 

Com podem observar, la majoria dels esdeveniments més grans del món es fan a l’Oest d’Europa per la gran explosió del sector en aquesta localització.

A l’hora de parlar de proveïdors o de marques de material gaming, ens trobem que n’hi ha moltíssimes i a més a més totes tenen els seus productes d’una gran qualitat, per tant es podria escollir entre qualsevol d’aquestes sense cap mena de problema per tal de tenir uns ordinadors d’unes grans característiques, és més, es pot afirmar que cada marca és especialista en algun tipus de component pels ordinadors, per tant, un ordinador d’unes grans característiques podria tenir uns components de cada marca diferent. Un exemple d’això seria: un processador Intel, una placa base MSI,  una caixa Nfortec, una targeta gràfica XFX, un monitor Newskill, etc.

 

 

Imatge 2: Mapa principals esdeveniments eSports Mundials. AEVI.

 

 

TITLE SPONSOR I PARTNER TECNOLÒGIC
ORGANITZA
PARTNER TÈCNIC